BG EN
Зъболекар в Бургас

Защо “белите пломби” са по-нетрайни от амалгамените?

В миналото, лечението на зъбите е имало една основна цел – възстановяване на дъвкателната функция. В днешните условия на повишени естетични изисквания, обаче, това съвсем не е достатъчно. За много пациенти, феноменът “бяла пломба” отдавна е символ на незадоволително съвпадение с цветовете на естествените зъбни тъкани. За да разберете какъв трябва да бъде цветът на възстановяването (“пломбата”), как да го постигнем и как “белите пломби” да станат по-трайни, продължете да четете.

 

 

Цветът на бъдещата “пломба” се определя от сложна комбинация от качества на възстановителния материал. В днешно време тези материали (композити) са така създадени, че притежават повечето от качествата на зъбните тъкани – тон, непрозрачност/полупрозрачност, транслуцентност, флуоресцентност и др. Повечето професионални материали съдържат множество отделни маси (някои повече от 30) под формата на шприци. Според качествата на зъба подбираме и съответните маси от материала, така че да имаме най-добро съвпадение с биологичните показатели.

След подбора на материали, постигането на естествен цвят е въпрос на последователно изграждане на бъдещата “пломба”. Това се осъществява чрез “наслояване” на подбраните маси, така че реда им да отговаря на подредбата на тъканите в естествената анатомия на зъба. Чрез промяна на тази подредба, зъболекарят може да получи един или друг ефект, за да достигне желания резултат. При сложни изграждания (най-често на предни зъби), може да се стигне до употребата на 3 и повече слоя (многослойна техника).

Нито едно от тези условия не би било осъществимо ако зъболекарят не използва кофердам по време на работа. Кофердамът (латексовото платно) осигурява безкомпромисна сухота на работното поле. Това е необходимо, защото полимерните материали  за възстановяване (композитите) са хидрофобни и във влажна среда не осъществяват силна връзка със зъба. Това е и основната причина “белите пломби” да дефектират по-често от амалгамените, ако не са изработени под кофердам, със спазване на точната клинична последователност.

С напредъка в разработката на медицински материали, появата на нано-материали и т.н., се увеличават и изискванията към зъболекаря не само да направи избор на съвременен композит, но и да овладее техниките на работа с него. Употребата на кофердам, правилен подбор на материали с няколко цвята и плътности, точно спазване на последователността на работа, употреба на увеличителни уреди (дентален микроскоп, увеличителни лупи и др.) – всичко това са стъпки към един съвършено нов продукт – естетично възстановяване – надскачащ всички качества на амалгамата и “белите пломби”.
« Начало